Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty w zakresie projektowania ogrodów na terenie Rzeszowa i okolic


1. Projekt ogrodu - co możemy zaoferować?

   Projekt ogrodu to kompleksowa dokumentacja opisowo-graficzna zawierającą informacje, opisy, zdjęcia, rysunki czy szkice niezbędne do aranżacji przestrzeni w ogrodzie.

Projekt ogrodu pozwala nam zaplanować z wyprzedzeniem wszelkie prace związane z realizacją ogrodu, zastanowić się nad poszczególnymi rozwiązaniami, uzgodnić harmonogram prac oraz oszacować koszty realizacji inwestycji.

     Oferujemy Państwu profesjonalny projekt ogrodu z pełnym wymiarowaniem działki, z: rozmieszczeniem budynków i nawierzchni, rozmieszczeniem roślin i ich opisem, podaniem nazw użytych materiałów i ich ilości oraz wykazem roślin, które zawarte zostały w projekcie.

Na Państwa życzenie przygotowujemy kosztorys budowy ogrodu z uwzględnieniem materiałów i robocizny.


     Jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa prace ziemne polegające na ukształtowaniu terenu ciężkim sprzętem (koparka), zagospodarowaniu nadmiaru ziemi i wykorzystaniu jej na sztuczne skarpy czy nasypy, a także wykonać niwelację, plantowanie działki i przygotować ją pod przyszły ogród.


2. Wizyta na działce - etapy projektowania

Zanim powstanie projekt konieczna jest wizyta na działce naszego Architekta.

Spotkanie z Klientem jest niezobowiązujące i ma za zadanie m. in.:
- przeprowadzenie rozmowy w celu poznania oczekiwań, upodobań i  zainteresowań Klienta co do przyszłego ogrodu, w tym wykorzystanych  w nim roślin i materiałów,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej, inwentaryzacje roślin,
- dokonanie pomiarów działki i powierzchni projektowanej.

Kolejnym etapem prac związanym z przygotowaniem projektu jest:
- przygotowanie projektu koncepcyjnego (zazwyczaj w różnych wariantach), który zawiera wstępny zarys ogrodu (ukształtowanie terenu, dobór materiałów i roślin, wyznaczenie rabat, wyznaczenie linii trawnika, szlaków komunikacyjnych czy miejsca do odpoczynku). Projekt taki podlega modyfikacjom ze strony Klienta,
- przygotowanie projektu szczegółowego (po wcześniejszej akceptacji jednej z koncepcji).
Projekt ten zawiera rysunki w formie rzutów 2D, wykaz roślin wraz z ilościami oraz wykaz materiałów i ich ilości uwzględnione w projekcie.

Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania wizualizacji projektu w formie zdjęć lub spaceru 3D.

3. Koszt projektu.

Koszt projektu ustalany jest indywidualnie podczas spotkania i wizji lokalnej w terenie.

Klienci którzy zdecydują się zlecić nam kompleksowe wykonanie ogrodu mogą uzyskać częściowy lub całkowity zwrot kosztów za PROJEKT !Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie: projektowanie ogrodów Rzeszów, zakładanie ogrodów Budziwój Tyczyn Kielnarowa, wykonywanie grodów Świlcza Trzciana Mrowla, aranżacje ogrodów Rzeszów Jasionka Trzebownisko Głogów, projektowanie i realizacja ogrodów  podkarpacie.